Me ftesë të Zyrtarës për Barazi Gjinore të Komunës së Drenasit Zahrie Podrimqaku dhe në bashkëpunim me Agjencinë për Barazi Gjinore/ZKM sot u mbajt trajnimi për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje

August 02, 2022

Me ftesë të Zyrtarës për Barazi Gjinore të Komunës së Drenasit Zahrie Podrimqaku dhe në bashkëpunim me Agjencinë për Barazi Gjinore/ZKM sot u mbajt trajnimi për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.
Në takim ishin prezent Zyrtarja për Barazi Gjinore, përfaqësues nga policia, personeli shendetesor, qendra për punë sociale, psikolog nga komuna etj.

Përfaqësuesit e ABGJ prezantuan para te pranishmëve përgjegjësit qe dalin nga PSV karshi viktimave te dhunës në familje