Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM ka mbajt takim me Zyrtar/e për Barazi Gjinore në nivel qendror dhe lokal

September 28, 2022

Gjatë pjesës së parë të takimit është bërë prezantimi i draft-raportit të monitorimit dhe vlerësimit të arritjes së caqeve për indikatorët dhe zbatimi i aktiviteteve të planit të veprimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore. Raporti u prezantua nga konsulentja Ardiana Gashi e angazhuar nga Un Women.

Ndërsa, pjesa e dytë e takimit u diskutua për aktivitetet qe do të realizohen për 16 Ditë të Aktivizmit.