April 27, 2023

Agjencia për Barazi Gjinor/ZKM me date 27 dhe sot  me  28 Prill, po  mban punëtori  me grupin punes për rishikimin e Planit të Veprimit të PKBGJ për vitin 2023-2025, si dhe prezantimi i metodologjisë për hartimin e këtij plani.

Kjo punëtori  dy-ditore po mbështetet me asistencë teknike nga Un Women .